Andreas Jacobsen ByggKonsult
Arkiverade projekt


Kursledning AMA


Beskrivning:


Med förarbete/planering, närundervisning & efterarbete/bedömningsarbete för kursen så är målet att de studerande ska få kunskap om hur AMA används i utförandet av olika arbeten i byggprocessen och som grund för tekniska beskrivningar och strukturerade bygghandlingar. De studerande ges även färdigheter i att upprätta olika handlingar med denna kunskap som grund.

Vidare ska de studerande ha kunskap om vilka regler som gäller när förutsättningar för eller omfattning av ett arbete förändras och avviker från tidigare överenskommelse.

divi discount
google maps widget html


ÅR

2021


ROLL

Kursledare


BESTÄLLARE

Nackademin

Referens Nackademin AMA
Nackademin
Nackademin_logo


Stambyte Gustav Fröding Hotell


Adress: Höjdgatan 3, 654 68 Karlstad


Beskrivning:


Uppdraget består i att i projekteringsstadie anta roll som BAS-P med arbetsuppgifter som kommer med rollen, projektavstämning och prognosgenomförande samt vägledning kring vilka myndighetskrav som är förenat med projektetets genomförande. Projektuppföljning och utvärdering åt kund utförs efter avslut.


embedgooglemap.net


ÅR

2021


ROLL

BAS-P


BESTÄLLARE

PreBad AB


GF-Logga-Locals-(Riktig)
BWGFH
PREBAD_ByPartGroup_2016


Ombyggnation av tvätthallar Tyresö


Adress: Värmdövägen 620 , Saltsjö-Boo


Beskrivning:


2 befintliga tvätthallar har byggts om för att kunna maskintvätta dubbeldäckare och normalhöga bussar utvändigt samt manuellt invändigt. En av tvätthallarna har försetts med en körbanelyft som medger manuell chassitvätt samt motortvätt från undersidan. Stora delar av installationer har rivits/demonteras och ersatts med nya stråk, fördelningsledningar och mediauttag.

Sidoentreprenörer har stått för leverans & installation av tvättmaskinerna samt reningsanläggning, installation av körbanelyft och demontering/återmontering av befintlig våtdammsugare.


insert google map into website


ÅR

2020


ROLL

Platschef


UTFÖRARE

Reomti Bygg AB


BESTÄLLARE

SL


STORLEK

10-25 miljoner


ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad AB04


UPPHANDLINGSFORM

Generalentreprenad


20200602_081708
20200602_081800
20200602_082408
20200916_134854
20200910_154048
20200831_104216
20200824_132248
2021-02-16 10.46.24
2021-02-16 10.46.21
2021-02-16 10.46.04
2021-02-16 10.46.15


Ombyggnation av tvätthallar Björknäs


Adress: Värmdövägen 620 , Saltsjö-Boo


Beskrivning:


2 befintliga tvätthallar har byggts om för att kunna maskintvätta dubbeldäckare och normalhöga bussar utvändigt samt manuellt invändigt. En av tvätthallarna har försetts med en körbanelyft som medger manuell chassitvätt samt motortvätt från undersidan. Stora delar av installationer har rivits/demonteras och ersatts med nya stråk, fördelningsledningar och mediauttag.

Sidoentreprenörer har stått för leverans & installation av tvättmaskinerna samt reningsanläggning, installation av körbanelyft och demontering/återmontering av befintlig våtdammsugare.


insert google map into website


ÅR

2020


ROLL

Platschef


UTFÖRARE

Reomti Bygg AB


BESTÄLLARE

SL


STORLEK

10-25 miljoner


ENTREPRENADFORM

Utförandeentreprenad AB04


UPPHANDLINGSFORM

Generalentreprenad


EFFECTS
2020-02-18 07.46.25
2020-02-25 08.49.20
2020-02-25 12.01.08
2020-02-26 07.26.54
20200427_170646
20200427_104704
2020-01-30 10.10.02
2020-02-17 13.43.56
2020-02-13 10.04.40
2020-02-18 07.47.51
2020-02-24 07.54.12
2020-02-19 07.29.13
2020-02-26 12.47.46
20200403_154124
20200429_084455
20200507_141635
20200904_100939

insert google map into website


Nyproduktion av 65 lgh


Adress: Ringvägen 1, Grödinge


Beskrivning:


I ett partneringupplägg med vår beställare fick vi i uppdrag att utföra ett nyproduktionsprojekt i Vårsta i Vårsta centrum. Projektet bestod i 65 lägenheter, i storlekarna 2-5 rok och 47-140 kvm, en stor gemensam takterrass i söderläge med sjöutsikt och utrymme för affärslokaler på bottenvåning.

Reomti stod för ledning och sammansättning av projekteringsgrupp samt utförande enl beställares krav och önskemål. Som platschef för projektet var jag delaktig i samtliga moment. 


ÅR

2019


ROLL

Platschef


UTFÖRARE

Reomti Bygg AB


BESTÄLLARE

Vårsta 1:58 AB


STORLEK

50-100 miljoner


ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad ABT06


UPPHANDLINGSFORM

Generalentreprenad


78169463_2506651462948221_4161555583037603840_o
79390123_2506651332948234_4935501405512269824_o
image1 (1)
VÜrsta-Husfasad-scaled-800x400


Iordningställande av Hornsbergsdepån


Adress: Nordenflychtsvägen 46, Stockholm


Beskrivning:


Efter den omfattande branden vid Hornsbergs Bussdepå 2018 blev del av byggnaden totalt nedbrunnen. Den delen var riven i sin helhet när vårt projekt påbörjades. Den nya depån projekterades att ha plats för 60 st bussar för uppställning. Varje buss fick en egen ramp med tillgång till el och tryckluft. Inomhusklimatet skulle hålla jämna +17 grader.
Depån fick även personalutrymme för 80 pers med platsfördelningen 70 herrar & 10 damer.


insert google map into website


ÅR

2019


ROLL

Platschef


UTFÖRARE

Reomti Bygg AB


BESTÄLLARE

SL


STORLEK

25-50 miljoner


ENTREPRENADFORM

Totalentreprenad ABT06


UPPHANDLINGSFORM

Generalentreprenad


2
1
image5
IMG_0199
image4
IMG_0264
IMG_0196
IMG_0495
image2
IMG_0354
IMG_0479
IMG_0546
IMG_0761

2016-2018

Lidingö Larsberg


Roll:

Platschef

Utförare:

Reomti Bygg AB

Klient:

John Mattson Fastigheter

Entreprenad:

Stambyte inkl trapphus renovering

Storlek:

50-100 miljoner

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad AB04

Upphandlingsform:

Generalentreprenad

2015-2016

Kv. Tjurberget 5

Roll:

Platschef

Utförare:

Lindqvist Bygg

Beställare:

Blomsterfonden


Entreprenad:

Beställare utför rivning och ombyggnader av lokaler i befintligt bostadshus. Bottenplanet har tidigare utnyttjats till restaurangverksamhet men ska istället inhysa kontorslokaler samt ett mindre gym. Styrd totalentreprenad.


Storlek:

5-10 miljoner


Entreprenadform:

Totalentreprenad ABT06


Upphandlingsform:

Generalentreprenad

2015

Tobaksmonopolet


Roll:

Platschef

Utförare:

Lindqvist Bygg


Beställare:

Aberdeen Asset Management AB


Entreprenad:

Lindqvist samordnar samtliga arbeten som ingår i entreprenaden. Ny kontorslokal på ca 2000kvm åt H&M. Generalentreprenad till fast pris.

Storlek:

10-25 miljoner

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad AB04

Upphandlingsform:

Generalentreprenad

2015

NKS fas 4

Roll:

Projektingenjör

Utförare:

Lindqvist Bygg

Beställare:

Skanska Healthcare

Entreprenad:

Lindqvist tillhandahåller byggservice och snickare för att utföra ändringar

och rätta till arbeten som utförts undermåligt av annan entreprenör. Utförs på löpande räkning.

Storlek:

5-10 miljoner

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad AB04

Upphandlingsform:

Delad entreprenad

2015

NKS fas 6

Roll:

Projektingenjör

Utförare:

Lindqvist Bygg

Beställare:

Skanska Healthcare

Entreprenad:

Lindqvist ansvarar för montage och funktion av samtliga innerväggar i fas 6. Totalentreprenad till fast pris för samtliga innerväggar.

Storlek:

50-100 miljoner

Entreprenadform:

Totalentreprenad ABT06

Upphandlingsform:

Delad entreprenad

2014

NKS provisoriska väggar

Roll:

Projektingenjör

Utförare:

Lindqvist Bygg

Beställare:

Skanska Healthcare

Entreprenad:

Lindqvist tillhandahåller provisoriska inner-, och ytterväggar under tiden

Storlek:

1,2 miljoner

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad AB04

Upphandlingsform:

Delad entreprenad

2013

Västermalms Atrium

Roll:

Projektingenjör

Utförare:

Lindqvist Bygg

Beställare:

Skanska Nya Hem

Entreprenad:

Lindqvist Bygg ansvarar för gipsning i Skanskas projekt som omfattar 164 lägenheter, uppdelat på två byggnadskroppar. Utförandeentreprenad till fast pris.

Storlek:

5-10 miljoner

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad AB04

Upphandlingsform:

Delad entreprenad

2013

Kv. Östern 5

Roll:

Projektingenjör

Utförare:

Lindqvist Bygg

Beställare:

Hifab

Entreprenad:

Lokalanpassning. Arbetet innefattar lokalanpassning från butik till gym i Kv Östern 5 Tulegatan 13, Sundbyberg. I arbetet ingår byggnation av bland annat en ny entré med tillhörande handikapsramp, ny ventilation med nya ventilationshuvar på bakgård, omklädningsrum med bastu och solarier, entresoler samt ny el service. Det ställs särskilda krav på ytskikt, akustik och ventilation.

Storlek:

10-25 miljoner

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad AB04

Upphandlingsform:

Generalentreprenad

2013

Kv. Vallgossen 13

Roll:

Bitr. platschef

Utförare:

Lindqvist Bygg

Beställare:

EBAB

Entreprenad:

I det nya huset planeras för ett antal butikslokaler i bottenplan vilket möjliggör för en ytterligare service till de boende. Dessutom kommer en demensträdgård samt en vinterträdgård att anläggas. Den befintliga parken föryngras och utvecklas för att återskapa delar av den ursprungliga parkmiljön från slutet av 1800-talet.Stockholms Sjukhem har utökat sina boendeplatser med ca 100 lägenheter. LB har utfört innerväggar, inredning, fönstermontage samt yttertak & kungsvåning.

Storlek:

25-50 miljoner

Entreprenadform:

Utförandeentreprenad AB04

Upphandlingsform:

Delad entreprenad