Andreas Jacobsen ByggKonsult
Biografi

OM MIG


Kunskap, uppmuntran och bra ledarskap leder till resultat


Intresset för byggbranschen kom genom en praktikplats på Villa snickerier. Efter något år kom jag in på byggnadsingenjörsprogrammet på Nackademin i Solna. Under denna period gjordes praktik på PBAB-Projektstyrning & Byggledning AB & Skanska Healthcare. Efter detta blev jag fast anställd som biträdande platschef på Lindqvist Bygg och har haft olika roller inom samma företag. I augusti 2016 började jag arbeta som platschef på ReOmTi. Under denna tid har jag varit med i projektering, förstudier, drivit general,- total-, utförande- & parterneringprojekt. Anställningen varade fram till oktober 2020 då jag bestämde mig för att starta eget konsultbolag.

Utöver dessa befattningar har jag arbetat som barchef och gruppledare med ansvar för personal och försäljning.


Att leda grupper och skapa rum för god gruppdynamik, att ta tillvara på varje individs styrkor och se synergieffekter ta vid är något jag brinner för. Att skapa förutsättningar så att mina medarbetare ska kunna vara mer effektiva och få ut så mycket som möjligt av sin tid ser jag som ett mål med mitt arbete. Jag drivs av ett lean-tänk i allt jag gör, att  effektivisera och göra uppgifter enklare, både för mig själv som för andra.

ANDREAS JACOBSEN

Byggnadsingenjör

UTBILDNING


2010 - 2012

Byggnadsingenjörsprogrammet, Nackademin


 • Anläggningsteknik
 • Arbetsmiljö
 • Betongteknik
 • Bygg-, & fastighetsjuridik
 • Byggkonstruktion I & II
 • Byggkunskap
 • Byggmatematik
 • Byggproduktion
 • Byggteknik & Ritningsläsning
 • CAD I & II
 • Energieffektivisering
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete
 • Företagsekonomi
 • Installationsteknik
 • Kalkylering
 • Kontrollansvar
 • Ledarskap & Projektstyrning
 • LIA I & II
 • Miljöteknik
 • Mätteknik
 • Prefab betong
 • Upphandling

KUNSKAP OCH KOMPETENS


Utöver programinnehållet för min utbildning finner du här en förteckning över kompetensutveckling som jag genomgått under åren.


 • Installationssystem värme, kyla, vatten, avlopp och ventilation, Nackademin. 2021-03-01
 • BAS P/U, Byggarbetsmiljösamordnare, Stockholms BF. 2020-02-07 
 • Ledarskapsutbildning, Pharus. 2020
 • HLR, Livräddarna i Vaxholm. 2020-03-05
 • Heta arbeten, Stockholms BF. 2018-09-03
 • HLR, Livräddarna i Vaxholm. 2019
 • Felansvar och garantier, Andersson Gustafsson Advokatbyrå. 2015-05-19
 • Entreprenadjuridik, forts, EGA. 2015-03-25
 • Entreprenadjuridik, grund, Andersson Gustafsson Advokatbyrå. 2015-02-12
 • Ställningsbyggnad, allmän, Cramo. 2014-04-10
 • Säkra Lyft, TA Utbildning. 2013-01-25
 • Heta arbeten, Stockholms BF. 2013-01-21
 • HLR, Cardius. 2012-04-06
 • BAS P/U, Byggarbetsmiljösamordnare, Nackademin. 2012-07-16

  Program jag främst jobbar med:

  ERFARENHETER

  ANSTÄLLNING

  2016 - 2020

  Reomti Bygg AB

  PLATSCHEF


  Projektledare med egen resultatenhet. Ansvar för projektekonomi (kontrakt & ÄTA), arbetsmiljö (BAS-U), personal (tidrapport & personalsamtal), utförande & kvalitet.

  Se genomförda projekt här

  2012 - 2016

  Habitek

  f.d. Lindqvist Bygg AB

  PROJEKTINGENJÖR / BITRÄDANDE PLATSCHEF


  Projektingenjör som arbetade med projektsupport. Med tiden kom mer ansvar och jag fick börja styra egna entreprenader i mindre former.

  Se genomförda projekt här

  2011 - 2012

  Projekt &

  Bygglednings AB

  PROJEKTLEDARASSISTENT


  Arbetsuppgifter har bestått i bl.a. dagboksskrivning, tidregistrering, KMA-arbete, framtagande av D&U, byggadministration, mängdning, kalkyl, anbudsunderlag och inköp

  KONSULTUPPDRAG

  2022

  HSB

  Kursledning

  2021

  Nackademin

  Kursledning

  2021

  PreBad

  BAS-P, projektering

  2021-2022

  Privatperson

  Projekt-, & projekteringsledning 2-plansvilla

  2020

  Smedex

  Entreprenadsupport

  2020

  Reomti Bygg AB

  Entreprenadsupport