Andreas Jacobsen ByggKonsult
Projekt

PÅGÅENDE PROJEKT/SAMARBETEN


Nedan kan du se ett urval av pågående projekt.

För äldre projekt jag har deltagit i och genomfört kan man titta här.


Thingvallshus


Adress: Tureholmsvägen 149, 179 75 Skå


Beskrivning:


Uppdragets ändamål är att hjälpa och vägleda beställaren med projekterings-, & projektledning för att kunna uppföra en 2-plansvilla med bergvärme, swimmingpool, nyansluten el & fiber och en egen vattenreningsanläggning. Uppdraget innefattar framtagande av handlingar för att få ett startbesked av kommunen, framtagande av förfrågningsunderlag för att kunna upphandla mark/bygg-, & installationsentreprenader, offertframtagande för de olika byggdelarna och en uppskattad kostnads-, & tidplan för projektet i helhet.


insert google map into website


ÅR

2021


ROLL

Projekt-, & projekteringsledare


UTFÖRARE

Ej upphandlat


BESTÄLLARE

Privatperson


STORLEK

Ej upphandlat


ENTREPRENADFORM

Ej upphandlat


UPPHANDLINGSFORM

Ej upphandlat


13
12
11
10
Översiktsbild wysiwyg1612964478145_LI markering
9
2
6
1
4
8
7
5