Andreas Jacobsen ByggKonsult
Hem

Andreas Jacobsen

Byggnadsingenjör

Välkommen till

Andreas Jacobsen

ByggKonsult!


Konsultfirman som är verksam inom bygg-, och IT-branschen.


Företaget levererar byggtjänster med noggrannhet, effektivitet och prisvärdhet inom områdena projektering, produktion och färdigställande. Till detta har jag även kompetens inom IT. Exempel på tjänster jag levererar är:


- Analyser & utvärderingar

- Avstämningar

- Byggarbetsmiljösamordning P/U

- Byggledning

- Byggsamordning

- Controllerfunktioner

- Drift & Skötsel

- Ekonomiunderlag till beställare

- Kalkyler

- Myndighetskontakter

- Produktionsledning

- Projektledning

- Projekteringsledning

- Tidplaner

- Uppbyggnad av IT-miljöer

- Uppföljningar

- Upphandling


Kunder är allt mellan privatpersoner, företag och myndigheter.

MITT SENASTE ARBETE


Busstvätthallsombyggnad åt SL i Björknäs


Som anställd platschef på Reomti Bygg fick jag i uppdrag att renovera busstvätthallar åt SL på Keolis bussdepåområde.  Schaktning för nytt reningsverk, nya installationer, utvändig markvärme över ca 400kvm stor yta. Beräknat vara klart feb/mars 2021.


Här på sidan kan du se ett urval av bilder från projektet.